คู่ติว

เมื่อเทอมที่แล้วผมใกล้จะสอบก็เลยนัดกันจับคู่ติวครับ หนั […]